The new year just started and kicked off with bad news.

Due to my illness i am not able to create paintings anymore.

My mobility no longer allows me to use the paint and brush with sufficient refinement.

I hope this will change but how realistic that is I do not know.

Living with the thought of change is my new goal.

So I will focus on photography instead.

This is a new challenge since i’m bound to a wheelchair most of the time.

It will give the photos a new perspective, a childs viewpoint, and i need somebody to push me around.

As a result I am losing more of my independency.

It sounds all a bit negative, but it will lead to adaption in my ways of working and living.

That is interesting and gives me the energy to jump into a new stage of my life.

Via my site and the newsletter you can follow the flow.

If you have ideas, questions or comments please let me know via my website.

Thanks !

Dennis

Het nieuwe jaar is net begonnen en begon met slecht nieuws.

Door mijn ziekte kan ik geen schilderijen meer maken.

Door mijn mobiliteit kan ik de verf en het penseel niet langer met voldoende verfijning gebruiken.

Ik hoop dat dit zal veranderen, maar hoe realistisch dat is, weet ik niet.

Leven met de gedachte aan verandering is mijn nieuwe doel.

Dus ik zal me in plaats daarvan op fotografie concentreren.

Dit is een nieuwe uitdaging, omdat ik meestal aan een rolstoel ben gebonden.

Het geeft de foto's een nieuw perspectief, een gezichtspunt van een kind, en ik heb iemand nodig om me te duwen.

Als gevolg daarvan verlies ik meer van mijn onafhankelijkheid.

Het klinkt allemaal een beetje negatief, maar het zal leiden tot aanpassing in mijn manier van werken en leven.

Dat is interessant en geeft me de energie om in een nieuwe fase van mijn leven te springen.

Via mijn site en de nieuwsbrief kun je de stroom volgen.

Als je ideeën, vragen of opmerkingen hebt, laat het me dan weten via mijn website.

Bedankt !

Dennis

857e7ee5-8c0a-46a5-9eb8-9eacd7095f45.jpg

Comment