Van Den Haag naar Scheveningen

Comment

Van Den Haag naar Scheveningen


Tien jaar geleden heb ik de overgestapt gemaakt van Den Haag centrum naar Scheveningen. Niet bewust maar door een verbouwing moest ik tijdelijk mijn huis uit en ging tijdelijk bij mijn vriendin op Scheveningen wonen.

Ik vond het in eerste instantie verschrikkelijk. De laatste plek in Nederland om te wonen. Maar ik was na 2 maanden geïnfecteerd met het Scheveningse gevoel.

Dat gevoel kwam toen ik terug ging naar Den Haag. Ik hield het nog 2 weekjes vol maar ik bezweek aan de aantrekkingskracht van scheveningen : mijn vrouw ,zee,sfeer, vis bij de Lange, strand , boulevard ,kleuren en de meeuwen.

- [ ] Genoeg inspiratie voor mijn eigen werk waaraan ik mee begonnen ben nadat ik kanker kreeg en het afscheid van het werkleven nam. En in alle vrijheid mijn hobby kan uitvoeren.

Zo is Scheveningen nu mn werkplaats

Ik voel mij hier thuis .

Het is niet meer de vergaande glory van tien jaar geleden, scheveningen is mee gegaan met de huidige tijd en is een gewilde badplaats en heeft nog steeds zijn specifieke uitstraling , waarvan ik dankbaar gebruik van maak voor mijn foto’s en schilderijen. Dank aan Scheef voor de inspiratie.

Ik ben nu een fan van scheveningen .Ten years ago I made the switch from The Hague center to Scheveningen. Not consciously but due to a renovation I had to leave my house temporarily and temporarily went to live with my girlfriend in Scheveningen.

 I thought it was terrible at first. The last place to live in the Netherlands. But after 2 months I was infected with the feeling of Scheveningen.

That feeling came when I went back to The Hague. I kept it up for 2 more weeks but I succumbed to the appeal of scheveningen: my wife, sea, atmosphere, fish at the Lange, beach, boulevard, colors and the seagulls.

- [] Enough inspiration for my own work that I started after I got cancer and said goodbye to working life. And can carry out my hobby in complete freedom.

Scheveningen is now my workplace

I feel at home here.

It is no longer the far-reaching glory of ten years ago, Scheveningen has gone with the current times and is a sought after resort and still has its specific appearance, which I gratefully use for my photos and paintings. Thanks to Scheef for the inspiration.

I am now a fan of scheveningen.


Comment

    Masters of nuisance  Seagulls......also known as flying rats. They are hated and beloved. Hated for their noise, they shit on your car and attack people with food no matter if it is in your hand or in your bag. The strange thing is that, in general, when an animal attacks a human it will be shot. A seagull laughs and flies away. Perhaps people don’t like them because they are just jealous of the seagull’s smartness, freedom and ability to walk, fly and swim. For me as an artist and victim off 2 attacks, the seagull is interesting and inspiring to work with. Attached an food attack by a youngster on the beach (picture) and as flying Spitfires (painting)   Meesters van overlast  Meeuwen ...... ook bekend als vliegende ratten. Ze zijn gehaat en geliefd. Gehaat door hun lawaai, ze schijten op je auto en vallen mensen aan met eten, of het nu in je hand is of in je tas. Het vreemde is dat, in het algemeen, wanneer een dier een mens aanvalt, het zal worden neergeschoten. Een zeemeeuw lacht en vliegt weg. Misschien vinden mensen ze niet leuk, omdat ze gewoon jaloers zijn op de slimheid, vrijheid en bekwaamheid van de zeemeeuw om te wandelen, vliegen en zwemmen. Voor mij als kunstenaar en slachtoffer van 2 aanvallen, is de meeuw interessant en inspirerend om mee te werken. Bijgevoegd een voedselaanval door een jongere op het strand (foto) en als vliegende Spitfires (schilderij)

Comment

Masters of nuisance

Seagulls......also known as flying rats. They are hated and beloved.

Hated for their noise, they shit on your car and attack people with food no matter if it is in your hand or in your bag.

The strange thing is that, in general, when an animal attacks a human it will be shot. A seagull laughs and flies away.

Perhaps people don’t like them because they are just jealous of the seagull’s smartness, freedom and ability to walk, fly and swim.

For me as an artist and victim off 2 attacks, the seagull is interesting and inspiring to work with. Attached an food attack by a youngster on the beach (picture) and as flying Spitfires (painting)


Meesters van overlast

Meeuwen ...... ook bekend als vliegende ratten. Ze zijn gehaat en geliefd.

Gehaat door hun lawaai, ze schijten op je auto en vallen mensen aan met eten, of het nu in je hand is of in je tas.

Het vreemde is dat, in het algemeen, wanneer een dier een mens aanvalt, het zal worden neergeschoten. Een zeemeeuw lacht en vliegt weg.

Misschien vinden mensen ze niet leuk, omdat ze gewoon jaloers zijn op de slimheid, vrijheid en bekwaamheid van de zeemeeuw om te wandelen, vliegen en zwemmen.

Voor mij als kunstenaar en slachtoffer van 2 aanvallen, is de meeuw interessant en inspirerend om mee te werken. Bijgevoegd een voedselaanval door een jongere op het strand (foto) en als vliegende Spitfires (schilderij)

Birdbig.jpg
spitfires.jpg

Comment

Battery Business

Comment

Battery Business

Heeft u het gevoel dat de lente eraan komt?

Ik wel, het einde van de kou en saai weer. Het maakt me somber en rusteloos.

Maar nu met de start van de lente en aankomende zomer ben ik klaar om in de creatieve en positieve flow te stappen.

Als je de vorige nieuwsbrief gelezen hebt, weet je dat ik niet meer kan schilderen.

Hoe om te gaan met deze belemmering?

Het idee kwam toen Damian Hirst diamanten schedel in me opkwam.

Wat te gebruiken in plaats van diamanten? Ik dacht aan mijn gebruikte hoorbatterijen. Minder duur dan diamanten en nog duurzaam ook .

De uitdaging was hoe kom ik aan een paar duizend gebruikte batterijen ?

Met hulp van vrienden en familie kreeg ik veel batterijen maar niet genoeg. Een batterijwinkel bood de de uitkomst met een volle doos met batterijen aan die over de vervaldatum waren.

Met deze hoeveelheid batterijen kan ik met het project beginnen. Het is momenteel in productie.

Ik hoop u binnenkort de resultaten te laten zien.

Thanks,

Dennis

Met dank aan Mascha, Tineke en Marie José

Do you feel spring is arriving soon?

I do, the end of the cold en boring weather. It makes me gloomy and restless.

But now with the start of spring and summer near I am ready to get into the creative and positive flow.

If you read the previous newsletter you know i am not able to paint anymore.

How to deal with this obstruction? The idea came instantly when in a flash the diamond skull from Damian Hirst popped up in my mind.

A lot of ideas were spinning around in my head.

What to use instead of diamonds? I thought about my used hearing aid batteries. Less expensive than diamonds and pretty sustainable too.

The challenge was how to retrieve them? With help from friends and family i got a lot of batteries but not enough . A batterie shop offered help and sent a box full of batteries that were over the due date.

With that amount of batteries I can start with the project. It is in production at this moment.

I hope to show you the results soon through the next newsletter and on the website.

Thanks,

Dennis

Special thanks to Mascha,Tineke and Marie José

Comment

Not A Great Start...

Comment

Not A Great Start...

The new year just started and kicked off with bad news.

Due to my illness i am not able to create paintings anymore.

My mobility no longer allows me to use the paint and brush with sufficient refinement.

I hope this will change but how realistic that is I do not know.

Living with the thought of change is my new goal.

So I will focus on photography instead.

This is a new challenge since i’m bound to a wheelchair most of the time.

It will give the photos a new perspective, a childs viewpoint, and i need somebody to push me around.

As a result I am losing more of my independency.

It sounds all a bit negative, but it will lead to adaption in my ways of working and living.

That is interesting and gives me the energy to jump into a new stage of my life.

Via my site and the newsletter you can follow the flow.

If you have ideas, questions or comments please let me know via my website.

Thanks !

Dennis

Het nieuwe jaar is net begonnen en begon met slecht nieuws.

Door mijn ziekte kan ik geen schilderijen meer maken.

Door mijn mobiliteit kan ik de verf en het penseel niet langer met voldoende verfijning gebruiken.

Ik hoop dat dit zal veranderen, maar hoe realistisch dat is, weet ik niet.

Leven met de gedachte aan verandering is mijn nieuwe doel.

Dus ik zal me in plaats daarvan op fotografie concentreren.

Dit is een nieuwe uitdaging, omdat ik meestal aan een rolstoel ben gebonden.

Het geeft de foto's een nieuw perspectief, een gezichtspunt van een kind, en ik heb iemand nodig om me te duwen.

Als gevolg daarvan verlies ik meer van mijn onafhankelijkheid.

Het klinkt allemaal een beetje negatief, maar het zal leiden tot aanpassing in mijn manier van werken en leven.

Dat is interessant en geeft me de energie om in een nieuwe fase van mijn leven te springen.

Via mijn site en de nieuwsbrief kun je de stroom volgen.

Als je ideeën, vragen of opmerkingen hebt, laat het me dan weten via mijn website.

Bedankt !

Dennis

857e7ee5-8c0a-46a5-9eb8-9eacd7095f45.jpg

Comment

2019

Comment

2019

Beste lezers,


Ik wens jullie een prachtig nieuwjaar toe, dat al jullie wensen en dromen uitkomen.

Iedereen die dit leest heeft de kerst en 2018 overleeft,  een prachtig mooi en warm jaar in ieder geval voor mij.

 ik hou van warmte en de zon. Ook heb ik veel werken kunnen produceren die ik heb mogen exposeren en ondanks het hete weer ben ik tevreden over het resultaat. 

 Ik hoop dat ik jullie in 2019 kan voorzien van mooie en inspirerende kunst. 

Dank U 

Groeten,
Dennis Nienaber

Comment

En nu?

Comment

En nu?

Na een lange hete zomer en een bestraling in de herfst, is het tijd om verder te gaan.

Om te beginnen maar met een nieuwsbrief en een blog.

Na de expositie in mei ben ik weinig bezig geweest om nieuwe werk te maken.

Veel van de collectie is inmiddels verkocht waarvan een deel is gedoneerd aan de Daniël den Hoed stichting.

Ondanks de warmte en de beperkingen door kanker, heb ik de laatste 3 jaar een aardige collectie weten op te bouwen.

Ik hoop binnenkort mijn collectie foto’s en schilderijen uit te breiden. Langzaam maar zeker, maar voorlopig zit ik nog met mijn beperkingen en revalidatie proces. Mijn hoofd zit vol met energie en motivatie voor geest en lichaam.

Ik weet dat het langzaam gaat maar ik wil meer aangezien ik terminaal ben en ieder werk mijn laatste kan zijn.

Bedankt voor het lezen, support, motiveren en het commentaar & beoordelen.

Bedankt,

Dennis 👍🏽🙏🏼


Kunsthuizen Leiden

Kunsthuizen Leiden


Scheveningen Sunset

Scheveningen Sunset

Comment

Nieuwe Expositie bij Kunsthuizen Leiden

Comment

Nieuwe Expositie bij Kunsthuizen Leiden

Kunsthuizen heeft mij de mogelijkheid geboden om, na 2016, een nieuwe expositie te houden.

Ik ben ze daar zeer dankbaar hiervoor.

Een mooi moment om mijn nieuwe werk te laten zien.

Zo heb ik de laatste 2 jaar geprobeerd buiten mn ‘comfort zone’ te treden.

Niet met fotografie, de foto’s maak ik spontaan.

Dus ben ik aan gang gegaan met papier, karton, verf , ecoline, canvas en hout.

Het resultaat was het gebruik van stukjes hout op canvas en karton.

Het is wetenschappelijk bewezen dat kunst een positieve bijdrage levert aan je gezondheid en geest.

Dus kom en geniet van de expositie terwijl je geest en gezondheid een prikkel krijgen.

 

Dennis

23 t/m 27 mei 2018 Kunsthuizen Leiden 

https://www.kunsthuizen.nl/contact/leiden

Comment

Mist 2

Comment

Mist 2

boulevardscruffy.jpg

IMG_2097.jpeg

Mist , voor het verkeer en toeristen op mooie uitkijk plekken verschrikkelijk. Maar voor mij tijd om met mijn camera op pad te gaan.

Niet naar een bos en weide maar dicht in de buurt , de plekken die ‘te normaal’ zijn om een foto van te maken. Of per ongeluk door een "selfie". 

Ik heb er een paar geselecteerd .  Ik vind ze origineel genoeg om ze in de blog te zetten.


Comment

Mist

Comment

Mist

fog.jpg

Mist 

Year: 2017

Photoprint under glass

Size: 30x45 cm

Outside measurement: 34x49 cm

Frame: Alderwood Brown

Paper: Fuji Crystal Archive Glossy

Acrylic Glass 2 mm Glossy

Price per framed image: € 379

Please contact us for frame variety. Maximum print run 10.


Vier dagen mist. Leuk om foto’s te maken, maar na twee dagen begint het toch wel troebel te worden in je hoofd. Je zicht wordt beperkt maar ook je fantasie wordt geprikkeld  wat zou er achter de mist zitten ? Voer voor creativiteit. 

Maar plots is het weer helder en ben je weer terug in de realiteit  

Comment

Storm

Comment

Storm

Storm Year: 2017 Photoprint under glass Size: 30x45 cm Outside measurement: 34x49 cm Frame: Alderwood Brown Paper: Fuji Crystal Archive Glossy Acrylic Glass 2 mm Glossy Price per framed image: € 379 Please contact us for frame variety.

Storm

Year: 2017

Photoprint under glass

Size: 30x45 cm

Outside measurement: 34x49 cm

Frame: Alderwood Brown

Paper: Fuji Crystal Archive Glossy

Acrylic Glass 2 mm Glossy

Price per framed image: € 379

Please contact us for frame variety.

Storm

Met windkracht 12 in mijn gezicht,
probeer ik te blijven staan.
Niet wegkruipen en schuilen,
maar met orkaankracht terugvechten.
Waar niet willen gemuteerd is in moeten.

En als de schuilplaatsen,
oude gevoelens en zwaktes,
aan kloppen,
Ga ik nu het gevecht aan,

Niet om te winnen van de storm,
maar om de richting te veranderen

Van pal tegen de wind tot de wind in.

Tot de wind mee.

Arjen Grootscholten

Comment

ZWART

Comment

ZWART

Zo het is weer tijd voor een praatje.Na de perikelen rondom Sinterklaas , die voor de zoveelste keer de media en het hele land bezighield.

Ik kan er wel van genieten, vooral van die mensen die geen besef van cultuur hebben maar dit wel roepen. 

Het is gewoon te zielig voor woorden. Het is waarschijnlijk een hulp middel bij de opvoeding van hun kinderen. Dreigen met zwarte Piet (al is de roe al lang verbannen). tja een blauwe Piet  daar kan niemand mee bedreigen. Smurfen look a likes.  Trouwens het is een kinderfeest daar horen vrolijke  kleuren bij, en geen zwart.  Je hangt toch geen zwarte ballonnen en slingers op bij een kinderfeestje. 

Zwart is wel mooie uitdaging voor een kunstenaar om mee te werken. Heerlijk zelfs voor mij. Zwart in zwart waar je uren naar kijken.

Ik denk aan de minimalisten  en Rothko ,zwart op zwart Prachtig.

Dit heeft mij geïnspireerd om het ook eens te proberen, lastig en moeilijker dan verwacht. Of ze speciaal zijn? Ik weet het niet, maar ik ben er tevreden mee.

Ik zou zeggen kijk ernaar en oordeel zelf,  u kunt altijd uw bevingen met mij delen door een bericht achter te laten.

Dennis

Comment

A new life challenge and refreshing art.

Comment

A new life challenge and refreshing art.

After another year of struggling with cancer and the meaning of life I am back again to love and enjoy my wife and a make a fresh start with my art.

I try to show you the colours of life. By using the colours of the day and the colours of the sky . 

If you look at it, give it a place in your brain and create your own positive space.

If the colours make you feel blue i added a black chapter 😄. They are the bridge to the b&w pictures of Scheveningen Beach and The Hague.

I hope you like the new art, feel free to ask me any question.

Have a nice day

Dennis Nienaber

FullSizeRender.jpg

Comment